Врат „Елена“

Месомания 2013г. – Златен медал и Диплома за качествен и оригинален пазарен продукт.

IFFA  FRANKFURT AM MAIN 2013г. – Златен медал

Други продукти